English

 


 Philémón álma -az örök házasság eszménye
 

A sikeres házasság természetét kutattam, értelmeztem és ábrázoltam a fotográfia nyelvén. Azt vizsgáltam, hogy vajon miért maradnak együtt egyes házaspárok, miért ragaszkodnak egymáshoz akár életük végéig, és hogy ez a ragaszkodás milyen előnyökkel jár az egyén és a társadalom számára. Azokat a nehézségeket próbáltam megérteni és megmutatni, amelyek a tartós kapcsolatok velejárói. Egyszerre próbáltam felfedni az együtt élés szépségeit, és annak gyötrelmeit. Azt, hogy korunkban az individualizmus szöges ellentétben van az alázattal, amely azonban alapfeltétele lenne minden jól működő emberi kapcsolatnak.

Fotográfiáimon valós és tartós házasságokban élő embereket, és azok környezetét mutattam meg. Olyan szimbolikus motívumokat kerestem, amelyek fontos szerepet töltenek be együtt maradásuk szempontjából. Az ábrázolt jeleneteket minden tekintetben megrendeztem, ennek segítségével tudtam igazán árnyaltan ábrázolni a házasság ambivalens mivoltát.

(több kép itt)

 

 

w3c_html40
w3c_css20
NetOffice